חיפושדלג על חיפוש
נושאים נפוציםדלג על נושאים נפוצים
אזור כפתורי נושאים נפוצים
סוף אזור כפתורי נושאים נפוצים
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

תוכנית העבודה לשנת 2016

22/06/2016

שנת 2016 היא השנה הרביעית והאחרונה לכהונתה של ההנהלה הארצית הנבחרת הנוכחית של ארגון "צוות" ותחילת כהונתה של ההנהלה החדשה, שהחלה ב-3 אפריל 2016. בשנה זו נחתור לסיום השגת היעדים והמטרות שקבענו לעצמנו בתוכנית הרב-שנתית ונטפל בנושאים נוספים אליהם נידרש. 

 

גם בשנה זו, יושם הדגש על הטיפול והשמירה על הזכויות למימוש החלטות שנקבעו בהסכם הגמלה אשר נחתם בשנת 2012. 

 

יימשך הטיפול בנושאי הליבה של הארגון: המשך וחיזוק הביטוח הרפואי, טיפול בבקשות לסיוע לפרט, שילובם של החברים בתעסוקה, עשייה לרווחת הפרט והגברת העשייה וההשתלבות בתחום ההתנדבות. 

 

נמשיך בעשייה לחיזוק הסניפים והגברת פעילות החברים בהם, בהובלת ועדת סניפים ובשיתוף פעולה של המחוזות. 

 

תוכנית העבודה מביאה לידי ביטוי את מגוון הפעילויות המתבצעות במסגרת הארגון ובאה להציג את העשייה הן בפני החברים והן כלפי הציבור הרחב, תוך הדגשת הזיקה לצה"ל ולמערכת הביטחון, חיזוק הקשר והשותפות עם הרשויות המקומיות וארגוני המתנדבים, והגברת התרומה של הארגון לטובת החברה והמדינה בישראל.

 

 

לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד