חיפושדלג על חיפוש
נושאים נפוציםדלג על נושאים נפוצים
אזור כפתורי נושאים נפוצים
סוף אזור כפתורי נושאים נפוצים
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

תהליך הטיפול בפרט

חבר "צוות" שנזקק לסיוע יפנה למנהל המחוז שאליו הוא משתייך, לקביעת זכאותו לסיוע.

 

להלן תהליך קבלת הסיוע:

 

1. על החבר/ה לפנות למנהל המחוז אליו הוא משתייך, על מנת שיקבע, ביחד עם הממונה על הסיוע לפרט במחוז, אם הוא זכאי לסיוע, ואם כן, איזו בקשה להגיש, אם בכלל.

 

2. על החבר/ה למלא טופסי בקשה ע"פ סוגי הסיוע הרשומים ברשימת סוגי הסיוע (ראה בנפרד). את הטפסים ניתן לקבל במחוז או להוריד דרך אתר האינטרנט של "צוות" (הדפסה עצמית) ולהגישם למחוז, בצירוף מסמכים נדרשים.

 

3. המחוז, לאחר בדיקה ודרישת השלמת פרטים על פי צורך, יעביר את טופסי הבקשה בצירוף המלצתו, עם הנספחים, לסמנכ"ל "צוות" ולרכזת הפרט ב"צוות".

 

4. רכזת הפרט בודקת, מכינה ומגישה את הבקשות למליאת ועדת הפרט של "צוות", אשר דנה בבקשת החבר/ה בהתאם לנהלים, קריטריונים, נסיבות המקרה והאפשרויות.

 

5. בקשה שנדונה בוועדת פרט, ומופנית לקבלת סיוע ממקורות "חבר", מועברת כהמלצה לאישור גורמי אכ"א פרט לקבלת סוג הסיוע - הלוואה דחויה, מענק מיוחד מכספי "חבר", מענק מיוחד כסיוע רפו"ש.

 

6. בקשה שאושרה על ידי ועדת פרט, ומופנית לסיוע ממקורות "צוות", תועבר מידית לביצוע באמצעות חשב "צוות".

 

רק בקשה שאושרה ע"י ועדות אכ"א פרט תזכה לסיוע.

 

 

 

 

לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד