חיפושדלג על חיפוש
נושאים נפוציםדלג על נושאים נפוצים
אזור כפתורי נושאים נפוצים
סוף אזור כפתורי נושאים נפוצים
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הלוואה הדדית "צוות"

בארגון "צוות" קיימת קרן לעזרה הדדית לחברים, המשמשת למתן הלוואות לחברי "צוות" ולאלמנות חברי "צוות" כסיוע כספי במקרים מיוחדים. להלן הפרטים:

  • סכום ההלוואה: 10,000 ₪. מספר הניכויים להחזר ההלוואה ייקבע בהתאם להחלטת הנהלת "צוות" וכמצוין בגוף בקשת ההלוואה (ראה טופס מצורף). 

  • חבר "צוות" זכאי לקבלת הלוואה הדדית ובתנאי שסיים החזר הלוואה הדדית קיימת של "צוות" (בתלוש הגמלה לא מופיע ניכוי בגין הלוואה הדדית "צוות"). 

  • חבר המבקש לקבל הלוואה יגיש בקשה על גבי טופס "בקשה להלוואה מקרן לעזרה הדדית של "צוות" (ראה טופס ההלוואה המצורף), בצירוף תלוש עדכני של קצבת מופת. 

  • בקשת ההלוואה תוגש למנהל המחוז אליו שייך החבר. 

  • מימוש ההלוואה: ההלוואה מועברת ישירות לחשבונו של החבר מבלי שיידרש להגיע לבנק.

לטופס דיגיטלי להגשת בקשה להלוואה מקרן לעזרה הדדית של "צוות" (אין להשתמש בדפדפן אקספלורר) >> 

לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד