חיפושדלג על חיפוש
נושאים נפוציםדלג על נושאים נפוצים
אזור כפתורי נושאים נפוצים
סוף אזור כפתורי נושאים נפוצים
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הפסקת ניכויים בגין היוון

בהתאם לתקנות שירות הקבע, גמלאי אשר היוון קצבתו לכל החיים, לא יאוחר מתאריך 1.1.1997, יופסק ההחזר עם הגיעו לגיל 70 ובתנאי שחלפו לפחות 20 שנה מיום פרישתו.

 

במסגרת הסכם הגמלה שנחתם בשנת 2012, הוכנס תיקון לפיו גמלאים אשר נטלו היוון בעת פרישתם עד לתאריך 1.1.1997 וטרם מלאו להם 70 שנה, זכאים להגיש בקשה להפסקת הניכוי בגין ההיוון, אשר תעלה לבחינת ועדת פטור בראשות רמ"ח מופת, מסיבות כלכליות ורפואיות, אם נתקיימו בהם כל התנאים כפי שנקבעו בתיקון לתקנות משנת 1992:

 

1. גיל הגמלאי במועד הגשת הבקשה הינו 65 שנה לפחות.

 

2. חלפו 15 שנים לפחות מן המועד שבו היוון הגמלאי את קצבתו, או, אם פרש הגמלאי מחמת נכות, ובמועד פרישתו היה בן פחות מ-45 שנה, אם חלפו 20 שנים לפחות מן המועד בו היוון את קצבתו.

 

3. מצבו הכלכלי והרפואי מצדיק הבאת עניינו של הגמלאי בפני ועדה מייעצת, ועדת פרט לחריגי היוון.

 

במידה שהגמלאי עונה על הקריטריונים הללו, באפשרותו לפנות למנהל המחוז שאליו הוא שייך, על מנת לקבל הסבר וסיוע כיצד ניתן להגיש בקשה לעלות לוועדת פרט לדיון בבקשה לפטור מהיוון. ועדת הפרט ב"צוות" הינה ועדה מייעצת.

 

במידה שהוועדה תתרשם שיש עילה לבקשה, על סמך הנתונים, תעלה הבקשה לוועדה באכ"א לאישור פטור מהיוון. בסמכות הוועדה באכ"א לשלול או לאשר את הבקשה.

 

אין הדבר נכון בכל הקשור לגמלאים אשר היוונו את קצבתם לכל החיים בשנים 1997-2004 ובתלוש הגמלה מופיע להם תחת רכיב ניכויים שוטפים/הפחתה עקב היוון צמד המילים "לכל החיים".

לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד