חיפושדלג על חיפוש
נושאים נפוציםדלג על נושאים נפוצים
אזור כפתורי נושאים נפוצים
סוף אזור כפתורי נושאים נפוצים
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

סיוע באמצעות תווי קנייה בחגים

1. ארגון "צוות" קבע כנוהג לסייע פעמיים בשנה לנזקקים מקרב חברי הארגון (להלן "הזכאים"), באמצעות מתן תווי קנייה.

.

2. תווי הקנייה יינתנו לזכאים לקראת חגי היהודים (ראש השנה ופסח), בחגי המוסלמים, (עיד אלפיטר ועיד אלאדחא – חג הקורבן), בחגי הדרוזים (נבי שועייב וחג הקורבן), וחגי הנוצרים (חג המולד ופסחא).

 

3. גובה הסיוע יהיה בין 500 ל-1,300 ₪, על פי שיקול דעת והחלטת יו"ר המחוז.

 

4. המקורות הכספיים לרכישת תווי הקנייה - הקרן לעזרה הדדית של "חבר", בסכום שנקבע ואושר על ידה.

 

 

קריטריונים ונתונים לבחינת מתן סיוע באמצעות תווי קנייה בחגים:

 

1. מבחן הכנסה – סך כל הכנסותיה של משפחת החבר המבקש, ובכלל זה, הכנסות משכר עבודה - ברוטו, גמלה/פנסיה, ביטוח לאומי, תגמולי נכות, קצבת ילדים, רנטה מחו"ל, הכנסות מנכסים מניבים ואחרות.

 

2. מצב משפחתי - נשוי/גרוש/אלמן/רווק ומספר הנפשות הסמוכות לשולחנו של החבר.

 

3. מצב בריאות המשפחה - מצב בריאותם של החבר ובני משפחתו (אשתו וילדיו).

 

4. מצב תעסוקתי - האם החבר עובד/לא עובד, האם בן/בת זוגו עובדת/לא עובדת.

 

5. הקלות ותמיכות - הקלות בתשלומי מס הכנסה, ארנונה, תמיכות, ביטוח לאומי ו/או מגורמים אחרים.

 

6. נכסים דלא ניידי בבעלות המשפחה - דירה/בית/אחר - בבעלות/בשכירות, משכנתא - כן/לא, סכום המשכנתא/שכירות.

 

7. כלי רכב בבעלות המשפחה - סוג הרכב, שנת ייצור, נפח מנוע, ייעוד הרכב - פרטי/רפואי.

 

 

שלבים עיקריים בתהליך מתן סיוע באמצעות תווי קנייה:

 

1. קיום פגישה אישית ו/או שיחה טלפונית – יזומה או על פי בקשתו של החבר, בעניין מצבו הכלכלי, בסיומה ועל פי החלטתו של יו"ר הסניף / מנהל המחוז יועבר לידי החבר טופס בקשה לקבלת סיוע באמצעות תווי קנייה.

 

2. מילוי טופס בקשה - טופס בקשה לקבלת תווי קנייה ימולא על ידי החבר המבקש סיוע בהתאם לנוהל הענקת סיוע באמצעות תווי קנייה בחגים.

 

3. ביקור בית - לאחר קבלת טופס הבקשה וכשכל הפרטים מצויים בו, יערוך יו"ר הסניף, או הנציג מטעמו ביקור בבית החבר. מטרת הביקור - התרשמות בלתי אמצעית ממצבו של החבר, השלמת פרטים מהחבר ובני משפחתו ובדיקת המסמכים הרלוונטיים המאשרים את מצבו. ביקור בית יתבצע לפחות אחת לשנה.

 

4. ועדה מחוזית - יו"ר המחוז מהווה את הסמכות לאישור מתן תווי קניה לזכאים. ועדה בראשות יו"ר המחוז, יו"ר ועדת פרט מחוזית ומנהל המחוז תתכנס לדון בבקשות ותדון בכל בקשה על פי הנוהל הקיים בנושא.

 

5. מסירה - מנהל המחוז יעביר את תווי הקנייה שאושרו לזכאים לחלוקה.

 

 

לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד