חיפושדלג על חיפוש
נושאים נפוציםדלג על נושאים נפוצים
אזור כפתורי נושאים נפוצים
סוף אזור כפתורי נושאים נפוצים
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

התייחסות "צוות" לקריאות לקיצוץ הפנסיה התקציבית

20/04/2020

בימים האחרונים עלו מספר הצעות של אנשי ציבור, ו״הוגי דעות״ בתקשורת, בהם, בין היתר, גמלאי צה״ל כמונו, חלקם אף חברי ״צוות״, לקצץ בפנסיות התקציביות ובשכר בכירים במגזר הציבורי נוכח המשבר המתמשך. לכל מציע ולכל הצעה יש הסברים מנומקים שונים והצעות יישום שונות המכוונות בעיקרן לבעלי הפנסיות הגבוהות ולמקבלי הפנסיות התקציביות בנוסף על שכרם במגזר הציבורי.

 

אנו ערים לקריאות הללו ועוקבים אחר הלחץ הגובר והשיח המתפתח בעקבותיהן. מחד, מובן הרצון והצורך לסולידריות חברתית בעת משבר לאומי חריג בקנה מידה היסטורי שכמותו אנו חווים בעת הזו, משבר שנגזרותיו חריפות ביותר, רובנו חשים בהן בעצמנו. מאידך, יש לגנות את הניסיונות הפופוליסטיים לקטוף כותרות ולרכוש מעמד של ״רובין הוד״ חברתי, מבלי לקחת בחשבון את ההשלכות החמורות הנובעות ממהלך גורף שכזה, אם חלילה יאושר ויבוצע.

 

ברור לנו שמדובר בהצעות גורפות הכוללות את כלל גמלאי המערכת הציבורית, בהם שוטרים, אנשי שב״ס, פורשי מוסד ושב״כ, סגלי חינוך והוראה, שופטים, רופאים ואחיות, פקידי ציבור וממשל, עובדי חברות ממשלתיות ועוד רבים וטובים, שקנו זכותם לפנסיה תקציבית בהתאם לחוזי העסקתם כחוק ובדין ובעשרות שנות עבודה בשירות המדינה. בהם גם אנחנו, גמלאי צה״ל, שנתנו את מיטב שנותינו במדים למען ביטחון המדינה, תוך הקרבה עצומה וסיכון חיים במקרים רבים, בתוכם.

 

על אף שברור כי כוונת המציעים הינה לבעלי הפנסיות הגבוהות בלבד, ועל אף שחונכנו וחינכנו דורות של מפקדים וחיילים על ערך הערבות ההדדית, אנחנו דוחים על הסף את ההצעות הגורפות הללו ונעשה כל שביכולתנו כדי לסכל אותן.

 

בוודאי שלא נאפשר פגיעה כלשהי בגמלאי צה״ל בעלי הפנסיות הנמוכות המתמודדים גם כך עם קשיי יום יום, המחייבים רבים מהם להמשיך ולהתפרנס גם לאחר גיל פרישה, ואף להיעזר בסיוע ובתמיכה כלכלית הניתן להם מטעם ״צוות״ באופן שוטף ובחגי ישראל.

 

לא נקבל הטפות על ערכים מאף אחד. חלק גדול מהערכים הנשגבים הם ערכים שאנו וקודמינו, גמלאי צה״ל, הטמענו והשרשנו בצה״ל ובחברה הישראלית. רבים מאתנו תורמים בגלוי ובסתר ומתנדבים למען הקהילה והחברה כל חייהם והם הראשונים לתת כתף, להתנדב ולתרום בכל דרך אפשרית, גם בימי משבר אלה. בזכותם ובזכותכם זכה ארגון ״צוות״ ב״אות הנשיא למתנדב״ בשנת ה-70 למדינה ובצדק!

 

דוגמה אישית זה אנחנו, אך יש לפנינו בתור רבים אחרים, ובראשם, מקבלי ההחלטות ברמה הלאומית הממלכתית, שמוטב שייתנו דוגמה אישית קודם כל הם בכבודם ובעצמם. מוטב שימצאו מקורות אחרים לפני שהם מטילים עול וגזירה על מי שנשאו את ביטחון המדינה על כתפיהם מיטב שנותיהם, ובערוב ימיהם הופכים בעל כורחם למטרות קלות.

 

חברות וחברים, אנו פועלים, כאמור, כדי לסכל את הכוונה להעלות הצעות כגון אלה לשולחן הכנסת לחקיקה. אנו יודעים כי ארגוני הגמלאים של חברינו גמלאי שירות המדינה פועלים גם הם לשם כך ואנו מתואמים עמם.

 

אנו מבטיחים לעשות הכול כדי שהצעות כגון אלה לא יועלו כלל, אך נדגיש כי, לצערנו הרב, אין לנו שליטה על כך!

 

נבהיר כי למיטב ידיעתנו עד כה, אם תאושר הצעה מסוג זה היא לא תכלול את בעלי הפנסיות הנמוכות, ותפגע חלקית ובאופן דיפרנציאלי מדורג בבעלי הפנסיות הגבוהות, בשיעור יחסי.

 

מדינת ישראל חייבת לזכור לנו חסד נעורינו ותרומתנו לקיומה ולביטחונה. אנחנו מילאנו את חלקנו בחוזה מולה, חובתה למלא את התחייבותה כלפינו!

 

בעת זקנתנו, בימים שבהם בריאותנו כבר לא מה שהייתה, וצרכינו הקיומיים מתמלאים בזכות הפנסיה שאותה אנו מקבלים בדין, אל לה למדינה להשליכנו ולוותר עלינו ועל משפחותינו.

 

אם מישהו בהנהגת המדינה שכח זאת, אנו נדאג להזכיר לו זאת, גם ובמיוחד אם הוא אחד מאיתנו והנסיבות השכיחו ממנו מאיפה בא, מי היו מפקדיו וחייליו ועבור מי ומה נלחמנו כתף אל כתף.

 

היו ברוכים ובריאים, נאחל לכולכם בשורות טובות ובריאות!

לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד