חיפושדלג על חיפוש
נושאים נפוציםדלג על נושאים נפוצים
אזור כפתורי נושאים נפוצים
סוף אזור כפתורי נושאים נפוצים
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

לוח זמנים

 מס"ד

יום ותאריך 

פרטים 

תקנון 

1 שלישי 22.10.19  הפצת איגרת המנכ"ל ודבר יו"ר ועדת הבחירות הארצית ופרסום טפסי הגשת מועמדות לתפקידים השונים באתר "צוות".   אחרי חגי תשרי ולא יעלה על 4.5 חודשים מיום הבוחר.  
שני 3.12.19   שעה 12:00 - מועד אחרון להגעת טפסי הגשת מועמדות למזכירות "צוות" של חברים המעוניינים להיבחר.    
שלישי 14.1.20  

מועד אחרון להפצת חוברות המועמדים.

עדכון חוברת מועמדים דיגיטלית באתר.  

 
שלישי 25.2.20  

"יום הבוחר" - פתיחת הצבעה במערכת הממוחשבת בשעה 7:00. סגירה בשעה 22:00.

פתיחת קלפיות ממוחשבות במחוזות ובסניפים בשעה 10:00. סגירה בשעה 19:00.

מקום ושעות פעילות קלפיות ניידות יפורסם בנפרד.

סיכום תוצאות הבחירות במערכת הממוחשבת למועצות המחוזיות, לחברי ועדות הביקורת המחוזיות, ליו"ר הסניפים ולהנהלות הסניפים.  

משך הזמן מיום הבוחר ועד כינוס ראשון של הוועד המנהל החדש לא יעלה על 30 ימים.  
עד יום שלישי 3.3.20  

כינוס "הגוף הבוחר" המחוזי לבחירת יו"ר המחוזות.

בחירת גזברי המחוזות, הנהלות המחוזות ונציגי המחוזות לוועד המנהל תהיה ע"י מועצת המחוז. 

יתכנסו תוך 7 ימים מיום הבוחר.  
ראשון 8.3.20   מועד אחרון להגעת טפסי מועמדות לתפקיד יו"ר "צוות" למזכירות "צוות".    
עד יום חמישי 12.3.20   בחירת בעלי תפקידים בהנהלות הסניפים: סגן יו"ר סניף, מזכיר, גזבר.   תוך 10 ימים מכינוס "המועצות המחוזיות".  
שלישי 17.3.20   כינוס "הגוף הבוחר" לבחירת יו"ר "צוות", חבר השופטים וחברי ועדת הביקורת הארצית.   תתכנס תוך 21 ימים מ"יום הבוחר".  
חמישי 19.3.20   כינוס חבר השופטים וועדת הביקורת הארצית לבחירת יו"ר וסגני יו"ר.   יתכנסו תוך יומיים מכינוס אסיפת הנבחרים.  
10  שלישי 24.3.20   התכנסות ראשונה של הוועד המנהל לבחירת סגן יו"ר הארגון וראשי ועדות.   תוך 7 ימים מכינוס הגוף הבוחר ולא יאוחר מ-28 יום מיום הבוחר.  
לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד