חיפושדלג על חיפוש
נושאים נפוציםדלג על נושאים נפוצים
אזור כפתורי נושאים נפוצים
סוף אזור כפתורי נושאים נפוצים
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

דבר יו"ר ועדת הבחירות מתאריך 1.12.19

1/12/2019

כמתחייב על פי תקנון הארגון כמדי ארבע שנים מתקיים הליך הבחירות בארגון. יצאנו לדרך ב-22 באוקטובר 2019, ארבעה חודשים לפני יום הבוחר, שנקבע ליום 25 בפברואר 2020. ביום זה ייבחרו הנציגים וההנהלות במחוזות ובסניפים. הליך הבחירות יושלם סופית בבחירת יו"ר הארגון, חברי ועדת הביקורת הארצית וחברי חבר השופטים, על ידי אסיפת הנבחרים בגני התערוכה בתל אביב, ביום 17 במרץ 2020.

 

ועדת הבחירות הארצית, הכוללת עשרה חברים ומורכבת מנציגי המחוזות, נציג הנגדים ושני נציגים ארציים, קיימה עד כה ארבעה ישיבות בהשתתפות מנכ"ל וסמנכ"ל הארגון, אנשי המחשוב והמזכירות, נציג ועדת הביקורת וועדת הכספים ונציגי חברת טלדור.

 

פרוטוקולים והחלטות הוועדה פתוחים לעיון החברים המעוניינים בכך, אצל סמנכ"ל הארגון דרור טוקר.

 

לנוכח העובדה כי זו הפעם הראשונה בה מקיים הארגון "בחירות דיגיטליות", הוחלט על שורה של פעולות הדרכה והסבר לחברים על אופן ההצבעה הדיגיטלית באמצעות ימי הדרכה מרוכזים במחוזות, וסרטון הדרכה שיועלה לאתר צוות בשבוע הראשון של ינואר.

 

מתוך אותה ראייה ועל מנת לאפשר לחברים המעוניינים בכך לקבל סיוע במימוש זכות ההצבעה ביום הבוחר, הוחלט על פריסת קלפיות קבועות ומספר קלפיות מדלגות. בכל המקומות שבהם ימוקמו קלפיות תהיה נציגות של חברת טלדור ונציגים בלתי תלויים מטעם המחוז. רשימת הקלפיות, שנערכה בתיאום עם המחוזות, תפורסם באתר צוות, מדור בחירות 2020, עד סוף חודש דצמבר.

 

נכון ליום 1 בדצמבר 2019 הגישו מועמדות לתפקידים השונים בארגון 623 חברים, הנחלקים ל-62% קצינים, 37% נגדים ולראשונה בתולדות הארגון גם ארבע אלמנות של חברים שנפטרו. הגם שמספר המתמודדים הפעם עולה על מספר המתמודדים בבחירות קודמות, עדיין חסרים מועמדים לתפקידים במספר סניפים במחוז דן (רמת גן, תל אביב וגבעתיים) וכן בסניפים במחוז דרום (נתיבות-שדרות).

 

לנוכח מצב זה החליטה ועדת הבחירות בישיבתה השבוע לקרוא לחברים במחוזות ובסניפים הללו להציג את מועמדותם וכן לפנות לראשי המחוזות והסניפים בבקשה לעודד חברים להצטרף למעגל העשייה לטובת חברי הארגון.

 

על מנת לאפשר לחברים נוספים להגיש את מועמדותם החליטה הוועדה להאריך את המועד להגשת מועמדות עד ליום ראשון, 8 בדצמבר 2019, בשעה 16:00.

 

כפי שפורסם בעבר, סיוע בהגשת מועמדות לתפקידים השונים ניתן לקבל באמצעות פנייה למשרדי הארגון בבני ברק, ליפה, בטלפון 6173504 - 03 או באמצעות הדוא"ל, לכתובת [email protected]

 

עדכון פרטים אישיים ב"צוות"

 

אנו חוזרים על בקשתנו מהחברים להיכנס לאזור האישי באתר "צוות", שבו כל אחד יכול לצפות בפרטיו האישיים כפי שרשומים בבסיס הנתונים של "צוות".

 

כל חבר מתבקש לעבור על פרטיו ולוודא שהם מעודכנים. הפרטים כפי שמופיעים ישמשו לטובת הקשר וההיכרות בין החברים במחוזות לנציגיהם המועמדים לבחירה למוסדות הארגון. כמו כן ישמשו הפרטים בכל תהליך ההזדהות והכניסה למערכת הממוחשבת לטובת ההצבעה בבחירות. עדכון לגבי שינוי באחד או יותר מהנתונים הרשומים יש לשלוח ישירות דרך מסך עדכון פרטים באתר האינטרנט של "צוות".

 

קבלת מידע מספר הבוחרים

בהתאם לחוות דעת מהיועץ המשפטי של "צוות" עו"ד ברוך אברהמי, מתמודד לתפקיד במוסדות הארגון יהיה רשאי לקבל לידיו מידע מ"ספר הבוחרים", על אודות בוחרים לתפקיד אליו הוא מועמד. הפרטים שיימסרו יהיו: שם פרטי, שם משפחה ודואר אלקטרוני.

 

מסירת המידע למתמודדים שיבקשו תחל בתאריך 7 בינואר 2020. כל מועמד שיבקש לקבל מידע יתבקש לחתום על כתב התחייבות שבו כללי שמירת המידע והשימוש בו, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, והחזרת המידע לאחר הבחירות.

 

תעמולת בחירות - שמירה על טוהר הבחירות

 

על פי סעיף 27 לתקנון הבחירות של הארגון, במסגרת תעמולת הבחירות חל איסור לעשות שימוש כלשהו, במישרין או בעקיפין, באמצעי הארגון הכוללים משרדים, כלים, ניירות מעטפות, מדבקות, ברכות וכל ציוד שברשות האגודה או בשימושה.

 

כמו כן, על פי החלטת ועדת הבחירות, החל מיום 31 בינואר 2020 חל איסור לקיים אירועים או כנסים ארציים ו/או מחוזיים ו/או כנסים בסניפים בהם מופיעים מועמדים לבחירות בתוקף תפקידם. ככל שנכון למועד פרסום החלטה זו כבר נקבע אירוע כאמור וביטולו בלתי אפשרי ו/או כרוך בהוצאות חריגות, ניתן יהיה להפנות בקשה מנמקת לוועדת הבחירות למתן אישור חריג.

 

חברי "צוות", אתם מוזמנים לממש את זכותכם לבחור ולהיבחר, להשפיע כיצד ייראה הארגון בשנים הקרובות.

 

אני מאחל לכולנו בחירות מוצלחות והוגנות.

יו"ר ועדת הבחירות ארגון "צוות"

עו"ד שלומי ציפורי

לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד