חיפושדלג על חיפוש
נושאים נפוציםדלג על נושאים נפוצים
אזור כפתורי נושאים נפוצים
סוף אזור כפתורי נושאים נפוצים
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

דבר יו"ר ועדת הבחירות מתאריך 23.1.20

23/01/2020

שלום חברים!

 

הליך הבחירות, שאליו יצאנו לדרך עם הפצת איגרת המנכ"ל לפני שלושה חודשים, מגיע עכשיו לישורת האחרונה שלו; בעוד 30 יום, 25.2.20, "יום הבוחר", תינתן לכל אחד ואחת מכם האפשרות להיות שותפים להכרעה מי יוביל את פעילות הארגון בסניפים, במחוזות ובהנהלת הארגון, בארבע השנים הבאות.

 

בשלושת החודשים שחלפו מאז יצאנו לדרך התכנסה ועדת הבחירות לפגישות סדירות שבהן נטלו חלק סמנכ"ל הארגון דרור טוקר, חברי ועדת הבחירות, היועץ המשפטי של הארגון עו"ד אברהמי, היועץ לבחירות רמי ניסן, יו"ר ועדת הביקורת יהודית הר-גד, יו"ר ועדת הכספים עליזה רז, ומנמ"ר צוות אלעד לזר.

 

בישיבותיה נדרשה הוועדה לפניות ובקשות מצד הנהלת הארגון, הנהלת המחוזות והסניפים, וכן מספר מועט של תלונות מצד חברים ומתמודדים. הוועדה השתדלה לתת מענה ענייני ומהיר לפונים וקיבלה החלטות בעלות משמעות כללית להליך הבחירות, בעקבות פניות אלה. הוועדה הייתה פתוחה וקשובה להצעות ובקשות שהגיעו אליה מהגורמים השונים, ואימצה רבות מהן, מה שהביא לשיפור משמעותי בתהליך הבחירות. ביחס לטיפול הוועדה בתלונות אישיות שהועברו אליה, החליטה שלא לתת להן פומבי ולהסתפק במקרים אלה במתן תשובה אישית לפונה, ובפרסום הנחיות כלליות לחברים, ככל שאלה התחייבו מהפנייה.

 

בשלושה מישורים עיקריים שייסקרו להלן, חלו שינויים, חודדו הנחיות וניתנו החלטות הוועדה.

 

האחד – הנגשת הליך הבחירות לכל חבר באופן פשוט וידידותי, קיום הדרכות ותרגול ומתן אפשרות למימוש זכות ההצבעה גם לחברים אשר אינם מיומנים בשימוש במערכות דיגיטליות.

 

השני – הבטחת הליך הצבעה חשאי שבו כל חבר יוכל לקבל החלטה כיצד להצביע באופן עצמאי, על פי מיטב הבנתו ומצפונו, משוחרר, עד כמה שניתן, מתעמולה פסולה ומהשפעה בלתי הוגנת.

 

השלישי – מתן אפשרות להתמודדות שווה והוגנת למתמודדים חדשים.

 

מטבע הדברים, ככל שמתקרב מועד הבחירות המעורבות והפעילות בקרב החברים והמתמודדים רבה יותר ופוטנציאל התלונות וחילוקי הדעות עלול להתעצם. מטעם זה וכדי לגרום לכך שהליך הבחירות בארגון יתנהל בצורה מכובדת ומכבדת עד תומו, מצאה ועדת הביקורת לנכון לכלול במסמך זה לא רק עדכונים, אלא גם דיווח על החלטות עקרוניות שקיבלה, ולרענן בקרב החברים מספר הוראות הקבועות בתקנון הארגון, הרלבנטיות לעת הזו.

 

הנגשת הליך ההצבעה, הדרכה ותרגול

1. בנוסף לאפשרות ההצבעה מכל מכשיר טלפון חכם ומחשבים אישיים, הוחלט על הפעלת 26 עמדות הצבעה, שנפרשו במחוזות בתיאום עם מנהלי המחוזות. בנוסף לאלה יופעלו ביום הבחירות שש עמדות הצבעה מדלגות, אשר יגיעו במועדים קבועים למוקדים שונים לפרקי זמן מוגדרים. פירוט הכתובות של עמדות ההצבעה ומועדי הגעת העמדות המדלגות לכל מקום, יפורסמו בחלון בחירות 2020 שבאתר צוות ובדף הפייסבוק של הארגון. חברים אשר יימצאו בחו"ל ביום הבוחר, יוכלו לבחור ממכשיר הטלפון הנייד ובלבד שמספר המנוי הינו מספר ישראלי.

 

2. עמדות ההצבעה הקבועות והמדלגות, יאוישו ויופעלו על ידי נציגי חברת טלדור, הפועלים על פי הנחיות ותדריך של ועדת הבחירות, והם גם ייתנו הדרכה וסיוע במקום לכל חבר שירצה בכך. הצבעת החברים שיבקשו להצביע בעמדות ההצבעה הללו, תיעשה אך ורק מהמחשב של נציג טלדור, והוא גם יהיה הגורם היחידי שיימצא בחדר בעת ההצבעה ויסייע לחבר המצביע ככל שיידרש. למען הסר ספק, יודגש כי לא תינתן אפשרות להצביע באמצעות המחשב הקבוע המצוי בסניף, או במחוז.

 

3. על מנת להבטיח התנהלות תקינה ומסודרת בעמדות ההצבעה, לצד נציגי טלדור מונה לכל עמדת הצבעה (מחוץ לחדר בו היא מתקיימת), "נאמן בחירות", שיפעל בהתאם להנחיות והדרכת ועדת הבחירות.

 

4. נציגי המחוז בוועדת הבחירות המרכזית יסיירו במשך שעות ההצבעה באתרי ההצבעה השונים.

 

5. ביום הבוחר לא תורשה כל פעילות נוספת במשרדי הסניפים והמחוזות.

 

6. על פי דרישת הוועדה, המערכת הממוחשבת של חברת טלדור לא תאפשר ביצוע של יותר משתי הצבעות ממכשיר הטלפון/המחשב (מאותה כתובת IP), של כל חבר. מגבלה זו אינה חלה על המחשב של נציגי טלדור בעמדות ההצבעה.

 

7. בוצעו הדרכות ותרגול הצבעות בסניפים ובמחוזות על ידי עוזר הוועדה רמי ניסן. במידת הצורך, וככל שתועלנה בקשות נוספות, ניתן יהיה לקיים ימי הדרכה נוספים.

 

8. באתר האינטרנט של הארגון, בדף בחירות 2020 ובדף הפייסבוק, יועלה השבוע סרטון הדגמה קצר המסביר אופן פשוט וממצה את השלבים בהליך ההצבעה. הסרטון, אשר הוכן על ידי חברת "אוסטפלד אסטרטגיה ותקשורת", יחד עם צוות הדיגיטלי של "אופיר שפיגל תקשורת", הינו פשוט וממצה וצפייה בו יכולה להפוך כל חבר למומחה להצבעה דיגיטלית.

 

9. בשבוע שלפני יום הבוחר (16-20 בפברואר) תועלה לאתר האינטרנט של הארגון "מערכת הצבעה דמו", עם שמות בדויים, שתאפשר לכל חבר שירצה בכך, לתרגל את אופן ההצבעה. מערכת "הדמו" תוסר מהאתר ביום חמישי, 20.2.20, בשעה 17:00.

 

10. פתרון תקלות ותמיכה טכנית ביום הבוחר – חברים אשר בחרו להצביע שלא באמצעות עמדות ההצבעה המאוישות על ידי נציגי טלדור, יוכלו לפנות טלפונית לקבלת סיוע ממרכז השליטה שיפעל ממשרדי הארגון בבני ברק משעה 07:00 ועד לסיום הליך ההצבעה בשעה 22:00. המרכז יאויש במשך כל שעות ההצבעה על ידי נציגי ועדת הבחירות ונציגי טלדור. פתרונות לקשיים ותקלות בעמדות ההצבעה, יינתנו על ידי נציגי טלדור במקום.

 

דרכי קשר משל"ט ועדת הבחירות:

טלפונים: 03-6173501, 03-6173503, 03-6173514

מייל: [email protected] 11.

 

11. שמות המועמדים - שמות המועמדים מופיעים באתר צוות בחירות 2020. בנוסף הופקו כמות מוגבלת של חוברות עם פרטי המועמדים, אשר נמצאות לחלוקה לחברים המעוניינים בכך, במשרדי המחוזות והסניפים. מספרי המועמדים המופיעים בחוברות אלו זהים למספרים אשר יופיעו לצד שמות המועמדים במערכת ההצבעה הדיגיטלית שבה תתקיים ההצבעה בפועל. חברים יקרים, הצלחת הליך ההצבעה האישי של כל אחד ואחד מכם, מותנית בכך שפרטיכם האישיים ומספר הטלפון הנייד המעודכנים נמצאים באתר צוות. אנא היכנסו לאתר הבחירות לפני יום הבוחר, וודאו מראש שהפרטים אכן נכונים.

 

הנחיות והחלטות בעניין תעמולה ושמירת טוהר הבחירות

 

1. הוועדה קוראת לחברים להימנע מקיום כנסים של "הצבעה משותפת" ביום הבוחר. הוועדה רואה בכינוסים המבוצעים ביום הבוחר, שבהם ניתנת הדרכה והכוונה בצוותא, על ידי גורם מעוניין, הפרה של חשאיות הבחירות ופגיעה בעצמאות ובחופש הבחירה של החברים המשתתפים.

 

2. חל איסור לעשות שימוש כלשהו במישרין או בעקיפין באמצעי כלשהיא מאמצעי הארגון, לרבות משרדים, ציוד משרדי, תקשורת, וכדומה, לצורך תעמולת הבחירות. האיסור חל על כל חבר, בין אם הוא מתמודד ובין אם לאו.

 

3. ממועד פרסום איגרת זו (23.1.20) חל איסור על קיום כנסים או אירועים של הארגון ושל מוסד ממוסדותיו או של ממלאי תפקידים בו.

 

4. ביחס לאירועים חברתיים במסגרת פעילות שוטפת של הארגון אשר נקבעו ושולמו זה מכבר, יש לפנות לקבלת אישור מוקדם מוועדת הבחירות. ככלל, באירועים אלה לא יושמעו דברים המהווים תעמולת בחירות אסורה. ועדת הבחירות רואה בסקירת הישגי הסניף, המחוז, או הארגון בעבר, או הצגת תוכניות לעתיד, המושמעת במהלך פעילויות שכאלה, משום תעמולת בחירות אסורה.

 

5. ממועד פרסום איגרת זו, לא יתקיימו ביקורות בסניפים ובמחוזות. ככל שיעלה צורך דחוף בקיום ביקורת יזומה (כגון חשד לפלילים, או ליקוי בטיחותי חמור) יש לקבל אישור מוקדם לקיום הביקורת מוועדת הבחירות ותיאום עם מנהל המחוז.

 

6. ממועד זה כל פרסום באחד מאמצעי הפרסום וההסברה הקשורים לצוות, ובכלל זה אתר האינטרנט והפייסבוק, טעונים אישור מוקדם של ועדת הבחירות או נציגיה. האמור אינו חל על פרסום של החלטות והנחיות ועדת הבחירות.

 

7. הוועדה מבקשת להזכיר לחברים כי על פי תקנון הארגון ניתנה לוועדה הסמכות לנקיטה באמצעי משמעת שונים כלפי מועמד אשר יימצא כי הפר את כללי הבחירות, ובכלל זה להפחית קולות, לאסור על קיום והשתתפות בכנסי בחירה ואף לפסול מועמדות. הוועדה מקווה שלא תיאלץ לעשות שימוש בסמכויות אלה.

 

8. פניות ותלונות לוועדת הבחירות יש להעביר במייל לכתובת [email protected] או פניות בכתב באמצעות נציג המחוז בוועדת הבחירות הארצית. החברים מתבקשים להימנע מהעברת פניות בהודעות ווטסאפ.

 

הוועדה מודעת לכך שחלק מחברי הארגון אינם משתמשים באינטרנט. הוועדה מנחה את מנהלי המחוזות למפות, לאתר חברים אלה ולהעביר אליהם את תוכנה של איגרת זו. הוועדה מנחה את מנהלי המחוזות לפעול לאיתור חברים שאין ברשותם כתובת מייל, ולהעביר לידיעתם בעל פה או בכתב, את אפשרויות ההצבעה העומדות לרשותם ואת האמור באיגרת זו ובאתר הבחירות של הארגון.

 

אל"ם מיל' עו"ד שלומי צפורי

יו"ר ועדת הבחירות הארצית - ארגון צוות

23.1.20

לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד