חיפושדלג על חיפוש
נושאים נפוציםדלג על נושאים נפוצים
אזור כפתורי נושאים נפוצים
סוף אזור כפתורי נושאים נפוצים
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הלוואה מהבנק הבינלאומי

חברי "צוות" רשאים לקבל הלוואה בנקאית מהבנק הבינלאומי (לרבות סניפי אוצר החייל), ובתנאי שיש להם חשבון פעיל.

 

להלן הפרטים:

 

הלוואה בנקאית הינה הלוואה שקלית הניתנת מכספי הבנק.

 

גובה ההלוואה: עד 150 אלף שקלים.

 

תנאי ההלוואה: ההלוואות ניתנות על בסיס ריבית פריים (דהיינו, לא צמודות מדד, אלא צמודות לריבית הפריים). ריבית הפריים משתנה מעת לעת בהתאם להחלטה על גובה ריבית בנק ישראל.

 

מטרת ההלוואה: לכל מטרה, למעט דיור.

 

פריסת תשלומים:

 

תקופה 

שיעור הריבית 

עד 48 חודשים  פריים + 0.8% 
49-84 חודשים  פריים + 1.5% 
85-120 חודשים  פריים + 2.8% 

 

מימוש ההלוואה: ההלוואה מועברת ישירות לחשבונו של הלווה. החיוב מנוכה דרך חשבון העובר ושב (לא מהגמלה או השכר).

 

ניכויים בגין ההלוואה: מבוצעים ישירות דרך חשבון העובר ושב.

 

ערבים: בדרך כלל אין צורך בערבים, אולם הבנק שומר לעצמו את הזכות לדרוש ערבים במידת הצורך.

 

תהליך הגשת הבקשה: הבקשה תוגש במשרדי מחוזות "צוות". יש להביא העתק תלוש קצבה עדכני ופירוט חשבון עו"ש משלושת החודשים האחרונים.

 

בתהליך הגשת הבקשה תיבחן יכולת ההחזר של החבר. במידה והכל תקין יקבל החבר הפניה לבנק, חתומה על ידי מנהל המחוז.

 

סכום ההלוואה יועבר לחשבון הבנק. הסכום המקסימאלי הוא 150,000 ₪.

לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד