חיפושדלג על חיפוש
נושאים נפוציםדלג על נושאים נפוצים
אזור כפתורי נושאים נפוצים
סוף אזור כפתורי נושאים נפוצים
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הפעלת ארגון צוות

קבוצה של בעלי תפקידים אחראים לפעילות השוטפת של הארגון - לרווחת החברים


האחריות הכוללת לניהול מוסדות "צוות" על כל מערכותיו מוטלת על מנכ"ל "צוות", הפועל על-פי החלטות הנהלת הארגון ויו"ר הארגון. לעזרתו שני בעלי תפקידים עיקריים, סמנכ"ל ומנהל רשות התעסוקה. בנוסף נעזר בבעלי תפקידים נוספים: חשב, עוזר מנכ"ל, מנהל תוכניות ביטוח, מנהלת לשכה, פקידה ראשית ובנות שירות לאומי - המתפקדים במזכירות הארצית ובמחוזות "צוות".

 

מבנה המזכירות הארצית


הניהול השוטף של המחוז, בכפוף להחלטות ההנהלה הארצית, הנהלת המחוז ומנכ"ל "צוות" - מתבצע באמצעות מנהל המחוז הקבוע המסתייע במזכירה, גמלאית או בת שירות לאומי. בנוסף, מסתייע ארגון "צוות" בשרותי יועצים מקצועיים כגון יועץ משפטי, חשב, רואה חשבון ומבקר פנימי.

 

 

חובות וזכויות החברים
 

- כל חבר יעביר לקופת הארגון מדי חודש את התשלומים המוטלים עליו בתוקף התקנון והחלטות מועצת הארגון.

- כל חבר יציית לתקנון הארגון ולהחלטות מוסדות הארגון.

- כל חבר רשאי ליהנות מהשירותים, המפעלים והמוסדות של הארגון.

- כל חבר רשאי לבחור ולהיבחר למוסדות הארגון במחוזו ולמועצת הארגון, או להיבחר לוועדת הביקורת הארצית ולחבר השופטים למשפט חברים.

לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד