חיפושדלג על חיפוש
נושאים נפוציםדלג על נושאים נפוצים
אזור כפתורי נושאים נפוצים
סוף אזור כפתורי נושאים נפוצים
זכויותדלג על זכויות
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

משולחן הביטוח הלאומי: אובדן כושר השתכרות בשל נכות כללית וקצבה לשירותים מיוחדים

הגדל

מבוטח שיש לו הכנסה מפנסיה ואף הכנסות אחרות שאינן מעבודה, ואף מי שיש לו הכנסות אישיות מיגיע כפיים (עבודה), יכול להיות זכאי לקצבה בשל אובדן כושר השתכרות כתוצאה מהנכות הכללית.

 

הכללים המרכזיים

 1. המבוטח סובל מבעיה רפואית –גופנית, שכלית או נפשית, למשך תקופה משמעותית המגבילה אותו ופוגעת ביכולתו להשתכר. 
 2. המבוטח חסר הכנסות מעבודה אישית או הכנסותיו נמוכות מ-6,331 ₪ (הסכום מתעדכן אחת לשנה). 
 3. מעבר לאחוזי הנכות, רופאי הוועדה ו/או עובדת שיקום מצאו שאיבד את כושרו להשתכר באופן מלא או חלקי. קיימות ארבע רמות אובדן כושר השתכרות: 60%, 65%, 74% ,100%. 
 4. גובה הקצבה למי שאיבד 100% מכושרו להשתכר: 3,700 ₪.

התהליך הלכה למעשה

 1. הגשת תביעה לנכות כללית בצירוף מסמכים רפואיים רלוונטיים. 
 2. מבחן הכנסות, דחייה/אישור, העברה לרופא מנתב לשם קביעת הליקויים. 
 3. זימון לוועדות הרפואיות על פי הליקויים שנקבעו על ידי הרופא המנתב, קביעת אחוזי נכות/דחייה בוועדה ודיון בנושא אובדן כושר השתכרות. 
 4. לעיתים, זימון לעובדת שיקום לשם קבלת חוות דעת בנושא כושר השתכרות.
 5. גובה הקצבה ייקבע בהתאם לאחוזי אובדן כושר ההשתכרות (לא אחוזי הנכות). 
 6. ניתן לערער על החלטת הוועדה. במקרה כזה יתקיים דיון בפני הוועדה לערערים בהרכב של שניים/שלושה רופאים.

שירותים מיוחדים

 1. מי אשר בשל מוגבלותו הרפואית מתקשה בפעולות היום יום הבסיסיות: ניידות, הלבשה, רחצה, אכילה, שליטה בסוגרים, יכול להיות זכאי גם לקצבת שירותים מיוחדים, הקצבה היא בכסף לטובת רכישות עזרה. 
 2. בתביעות לנכות כללית תבחן הוועדה גם את הצורך בשירותים מיוחדים. יכולים לתבוע שירותים מיוחדים נכים בעלי הכנסות גבוהות וגם מי שלא תבעו נכות כלל.

דגשים

 1. משתכרים מעל ההכנסות האמורות לעיל, יכולים להגיש תביעה להקלה במס הכנסה בגין נכות רפואית. את התביעה מגישים באמצעות רשות המסים. הוועדות הרפואיות יתקיימו בביטוח הלאומי וההחלטה להקלה היא של רשות המסים. 
 2. ניתן להסתייע במרכזי "יד מכוונת" בהכנה והגשה של התביעה לנכות כללית. השירות חינמי ומלווה על ידי רופא. לזימון פגישה: 2496*. 
 3. לקצבה יכולה להשתלם תוספת תלויים. תלויים הם ילדים עד גיל 18 או עד סיום השירות הצבאי (לא יותר משניים) ובן/בת זוג. לתוספת תלויים קיים מבחן הכנסות הכולל את כלל הכנסות התא המשפחתי, כולל הכנסות פסיביות – פנסיה, שכירויות ועוד.
לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד