חיפושדלג על חיפוש
נושאים נפוציםדלג על נושאים נפוצים
אזור כפתורי נושאים נפוצים
סוף אזור כפתורי נושאים נפוצים
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

תוכנית עבודה שנתית

"צוות" ימשיך גם בשנת העבודה 2023 לתת שירות לחברים בתחומי זכויות, פרט, בריאות, תעסוקה, תרבות רווחה ופנאי. גם בשנה זו, יושם דגש על הטיפול והשמירה על הזכויות ומימוש החלטות שנקבעו בהסכם הגמלה שנחתם בשנת 2012 ויימשך הטיפול בנושאי הליבה של הארגון: הביטוח הרפואי, סיוע לפרט, תעסוקה והתנדבותקרא עוד
2/02/2023
"צוות" ימשיך גם בשנת העבודה 2022 לתת שירות לחברים, בתחומי הזכויות, פרט, בריאות, תעסוקה, תרבות רווחה ופנאי. הפעילות תיעשה בהתאם להנחיות של ממשלת ישראל בכל הקשור למגיפת הקורונה. יינתן דגש לשמירת הקשר עם האוכלוסייה הבוגרת בקרב החברות והחבריםקרא עוד
3/04/2022
אנו עומדים בפתחו של עולם חדש, מגיפת הקורונה אשר תקפה את רוב מדינות העולם וביניהן גם מדינת ישראל, מחייבת אותנו לחשיבה אחרת, לדפוסי פעילות והתנהגות שונים מאלו שהורגלנו עד היום ועל פיהם פעלנו. תוכנית העבודה תביא לידי ביטוי את שינוי היערכות הארגון
לעבודה ב"צל הקורונה"קרא עוד
18/02/2021
בשנת 2020 יתחילו לכהן ההנהלות החדשות שנבחרו בבחירות למוסדות "צוות". תוכנית העבודה לשנת 2020 נגזרת מהתוכנית האסטרטגית של "צוות" לחמש השנים הקרובות, ומביאה לידי ביטוי את מגוון הפעילויות המתבצעות במסגרת הארגון ולקחי הסקר שהופץ לחבריםקרא עוד
4/03/2020
שנת 2019 היא השנה הרביעית לכהונתה של ההנהלה הארצית הנבחרת הנוכחית של ארגון "צוות". בשנה זו נמשיך ביישום תוכנית העבודה הנגזרת מהתוכנית הרב-שנתית שגיבש יו"ר "צוות" עם כניסתו לתפקידקרא עוד
17/02/2019
שנת 2018 היא השנה השלישית לכהונתה של ההנהלה הארצית הנבחרת הנוכחית של ארגון "צוות". בשנה זו נמשיך ביישום תוכנית העבודה הנגזרת מהתוכנית הרב-שנתית שגיבש יו"ר "צוות" עם כניסתו לתפקידקרא עוד
שנת 2017 היא השנה השנייה לכהונתה של ההנהלה הארצית הנבחרת הנוכחית של ארגון "צוות". בשנה זו נמשיך ביישום תוכנית העבודה הנגזרת מהתוכנית הרב-שנתית שגיבש יו"ר "צוות" עם כניסתו לתפקידקרא עוד
5/02/2017
תוכנית העבודה מביאה לידי ביטוי את מגוון הפעילויות המתבצעות במסגרת הארגון ובאה להציג את העשייה הן בפני החברים והן כלפי הציבור הרחב, תוך הדגשת הזיקה לצה"ל ולמערכת הביטחון, חיזוק הקשר והשותפות עם הרשויות המקומיות וארגוני המתנדבים, והגברת התרומה של הארגון לטובת החברה והמדינה בישראלקרא עוד
22/06/2016
שנת 2115, היא השנה הרביעית והאחרונה לכהונתה של ההנהלה הארצית הנבחרת הנוכחית של ארגון "צוות". בשנה זו נחתור לסיום השגת היעדים והמטרות שקבענו לעצמנו בתוכנית הרב שנתית ונטפל בנושאים נוספים אליהם נידרשקרא עוד
שנת 2114 , היא השנה השלישית לכהונתה של ההנהלה הארצית הנבחרת הנוכחית של ארגון "צוות". בשנה זו נמשיך ונחתור להשגת היעדים והמטרות שקבענו לעצמנו בתוכנית הרב שנתית ונטפל בנושאים נוספים אליהם נידרשקרא עוד
שנת 2013 תהיה השנה השנייה לכהונתה של ההנהלה הארצית הנבחרת של ארגון "צוות". בשנה זו נמשיך לחתור לביצוע מיטבי של היעדים והמשימות שקבענו לעצמנו בתוכנית הרב שנתית ולמשימות נוספות אליהן נידרשקרא עוד
שנת 2012, מהווה את השנה ה ראשונה לכהונתה של ההנהלה הארצית הנבחרת הנוכחית של ארגון "צוות". בשנה זו נתמקד בהשלמת היעדים והמשימות שקבענו לעצמנו בתוכנית הרב שנתית ובנושאים נוספים אליהם נדרשקרא עוד
לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד