חיפושדלג על חיפוש
נושאים נפוציםדלג על נושאים נפוצים
אזור כפתורי נושאים נפוצים
סוף אזור כפתורי נושאים נפוצים
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

טפסי הגשת מועמדות

החל מפרסום איגרת מנכ"ל ויו"ר ועדת הבחירות בנושא הבחירות ב"צוות" ומיום 24.10.2023 ועד ליום 18.12.2023 בשעה 12:00, ניתן להגיש מועמדות לתפקידים במוסדות "צוות".

 

תהליך הגשת המועמדות נעשה דרך אתר האינטרנט של "צוות". חברים המבקשים להגיש את מועמדותם ייכנסו לאתר "צוות", לקטגוריה "בחירות 2024", וימלאו את טופס הגשת המועמדות לתפקיד שאליו הם מעוניינים להגיש מועמדות.

 

קיימים שני טפסים זהים, המיועדים להגשת מועמדות:

 

א. טופס הגשת מועמדות לחבר/ת מועמד/ת ליו"ר "צוות", יו"ר המחוז, יו"ר הסניף
ו/או מועצת המחוז ו/או הנהלת הסניף.

 

ב. טופס הגשת מועמדות לחבר/ת ועדת הביקורת המחוזית, חבר/ת ועדת הביקורת הארצית, חבר/ת חבר השופטים למשפט החברים.

 

חבר "צוות" המגיש מועמדות לוועדת ביקורת מחוזית או ארצית או לחבר השופטים למשפט חברים לא יוכל להגיש מועמדות לתפקיד אחר.

 

אופן הגשת המועמדות:

 

עם הבחירה של טופס המועמדות, ייפתח חלון להזדהות מול המערכת. יש להקליד את מספר הזהות ואת המספר האישי (אלמנות ואלמנים המעוניינים להגיש מועמדות, יקלידו את המספר האישי של בן/ת הזוג).

 

טופס המועמדות, הכולל את מירב הפרטים האישיים הידועים ל"צוות", ייפתח על המסך, והמועמדים נדרשים להשלים מספר פרטים וכן לכתוב מספר מילים על עצמם (עד 120 מילים). במידה שאחד הנתונים המופיעים בטופס השתנה או שאינו מדויק, ניתן לעדכנו ישירות על גבי הטופס במחשב.

 

קובץ המועמדים לא יכלול את תמונת המועמד הקיימת ב"צוות". מועמד יידרש לצרף תמונה עדכנית, רשאי לעשות זאת באמצעות הקישור הקיים בטופס המועמדות. ניתן להקליק על "טען קובץ" ולסמן תמונה הנמצאת באחת מתיקיות המחשב. במידה שלא תועלה תמונה.

 

בסיום מילוי הטפסים יש לסמן ולאשר את נכונותם וללחוץ על כפתור "שלח".

 

במקרה שחל שינוי באחד מפרטיך האישיים כפי שרשומים בטופס הגשת המועמדות (כתובת, דוא"ל, טלפון נייד) עליך לפנות למזכירות "צוות" לשם עדכון ושינוי הפרטים ובליווי מסמכים רלוונטיים. טלפון לפניות מזכירות "צוות": יפה 03-6173504.

 

מודגש כי טופס המועמדות ימולא באופן דיגיטלי, על גבי מסך המחשב.

 

ניתן לפנות בכל שאלה בנושא הבחירות, כולל ביחס לאופן מילוי טופסי המועמדות, למנהל המחוז אליו את/ה שייך/ת.

 

לאחר הגשת המועמדות, הפרטים ייבדקו על ידי ועדת הבחירות הארצית, ולאחר אישורה, תועלה המועמדות לאתר צוות, ותתווסף לרשימת המועמדים.

 

 

לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד