חיפושדלג על חיפוש
נושאים נפוציםדלג על נושאים נפוצים
אזור כפתורי נושאים נפוצים
סוף אזור כפתורי נושאים נפוצים
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

נוהל הגשת תביעות

תביעה תתקבל רק באמצעות מילוי הטופס הנכון; הוצאות כספיות יוחזרו כנגד הצגת קבלה מקורית בלבדקרא עוד
מומלץ למי שעומד לעבור ניתוח לא לחכות לרגע האחרון ולשלוח מבעוד מועד את הטפסים, כדי שההתחייבות תגיע בזמןקרא עוד
לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד